Przejdź do treści

Czysta Rządza – sprzątamy rzekę Rządze w gminie Radzymin dołącz do nas!

Już 17 kwietnia 2021r., w ramach akcji „Operacja Czysta Rzeka”, organizowane jest spotkanie mające na celu sprzątanie rzeki Rządzy!

Spotkanie zaczyna się na łące za strażnicą OSP Załubice, skąd wyruszamy w dół i górę rzeki, aż nad Zalew. Planowane jest sprzątanie koryta rzeki oraz jej brzegów. Dzień kończyć się będzie ogniskiem z poczęstunkiem i gorącą herbatą dla uczestników!

*Organizatorzy oferują również transport dla osób, którzy nie mogą uczestniczyć w akcji ze względów komunikacyjnych.

Poszukiwani są wolontariusze chętni do koordynowania akcji (wyznaczenie miejsca zbiórki wolontariuszy, miejsca do składowania odpadów, odbiór ze sztabu akcji worków, rękawic i koszulek dla wolontariuszy i przekazanie ich wolontariuszom w chwili rozpoczęcia akcji). Mile widziani są posiadacze sprzętu pływającego, który ułatwiłby pracę 🙂

Szczegóły: https://www.facebook.com/events/479452486525900

Rejestracja odbywa się na stronie: https://operacjarzeka.pl/przylacz-sie/

Do zobaczenia nad rzeką! Jako Stowarzyszenie wspieramy akcję, jesteśmy wolontariuszami oraz zakupimy potrzebne materiały.

 

Szczegółowa lista odcinków Rzeki do posprzątania:

 1. Borki – Rządza lewy brzeg po stronie Borek – odcinek od mostu w Wolicy do mostu w Załubicach przy OSP – Jacek Piotrowski
  2. Stare Załubice – Rządza prawy brzeg po stronie Załubic – odcinek od mostu w Wolicy do mostu w Załubicach przy OSP
  3. Ruda – Rządza lewy brzeg po stronie Rudy – odcinek od mostu w Załubicach przy OSP do mostu na drodze Ruda-Łosie
  4. Nowe Załubice – Rządza prawy brzeg po stronie Nowych Załubic – odcinek od mostu w Załubicach przy OSP do mostku na drodze Ruda-Łosie
  5. Ruda-Łoś – Rządza prawy brzeg po stronie Łosia – odcinek od mostku na drodze Ruda-Łosie do wysokości ul Rzecznej (Rejentówka)
  6. Rejentówka – Rządza lewy brzeg po stronie Rejentówki – odcinek od mostku na drodze Ruda-Łosie do wysokości ul. Rzecznej
  7. Łosie A – Rządza prawy brzeg po stronie Łosia – odcinek od wysokości ul. Rzecznej (Rejentówka) do ul. Radzymińskiej
  8. Mokre A – Rządza lewy brzeg po stronie Mokrego – odcinek od wysokości ul. Rzecznej (Rejentówka) do ul. Radzymińskiej
  9. Łosie B – Rządza prawy brzeg po stronie Łosia – odcinek od wysokości ul. Radzymińskiej do ul. P.O.W. (Zawady) – RADOSŁAW KALINOWSKI
  10. Mokre B – Rządza lewy brzeg po stronie Mokrego – odcinek od wysokości ul. Radzymińskiej do ul. P.O.W. (Zawady)
  11. Zawady – Rządza prawy brzeg po stronie Zawad i Zwierzyńca – odcinek od ul. P.O.W. do S8
  12. Dybów – Rządza lewy brzeg po stronie Mokrego – odcinek od ul. P.O.W. do S8
  13. Emilianów – Rządza prawy brzeg po stronie Zawad i Zwierzyńca – odcinek od S8 do graniocy gminy
  14. Wiktorów – Rządza lewy brzeg po stronie Wiktorowa – odcinek od S8 do graniocy gminy
  15. Euzebia – Bugo-Narew – odcinek od mostu w Wolicy do plaży w Arciechowie (ul. Myszyniec)
  16. Myszyniec – Bugo-Narew – odcinek od plaży w Arciechowie (ul. Myszyniec) do przystani promowej
  17. Arciechów – Bug – odcinek od przystani promowej do pompowni Popielarze
  18. Starorzecze – starorzecze Bugu (Dąbrowa, Popielarze)
  19. Glinianki Radzymin
  20. Wodniacy – tu zapisują się osoby ze sprzętem pływającym do sprzątania koryta rzeki z wody.

Zobacz relację wideo po sprzątaniu!